Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych
"BOLC PROJEKT" Kinga Bolc
Zapewniamy kompleksowe opracowanie projektów.
 1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA
  • budownictwo mieszkaniowe:
   • jednorodzinne
   • wielorodzinne
  • budownictwo przemysłowe:
   • hale produkcyjne
   • stacje paliw
  • budownictwo użyteczności publicznej
  • konstrukcje wsporcze sieci komórkowych GSM
 2. BRANŻA SANITARNA
  • zewnętrzne:
   • projekty przyłączy:
    • kanalizacji sanitarnej
    • kanalizacji deszczowej
    • przyłączy wodociągowych z doborem zestawu wodomierzowego
    • projekty drenaży opaskowych
  • wewnętrzne:
   • projekty przyłączy:
   • instalacja wodociągowa
   • instalacja kanalizacyjna
   • centralne ogrzewanie
   • instalacje z kolektorami słonecznymi
   • instalacja ciepła technologicznego
   • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła +oddymianie
   • instalacja klimatyzacji
   • instalacje gazowe
 3. BRANŻA ELEKTRYCZNA
  • wewnętrzna linia zasilająca w zakresie od szafki pomiarowej do głównej tablicy bezpiecznikowej
  • obwody oświetleniowe obliczenie natężenia i dobór opraw
  • obwody 230V
  • obwody 230V wydzielone do zasilania komputerów
  • obwody 230/400V
  • tablice bezpiecznikowe
  • tablice bezpiecznikowe komputerowe
  • instalacja odgromowa
  • instalacja wyrównawcza
 4. BRANŻA TELETECHNICZNA
  • telefon
  • telewizja przemysłowa - (monitoring)
  • instalacja alarmowa
  • sieć logiczna
  • kontrola dostępu ( system otwierania drzwi na karty)
  • instalacja p. poż. tj. SAP i DSO lub obydwie razem w zależności od rzeczoznawcy p. poż.
 5. BRANŻA DROGOWA
 6. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY,
  ADAPTACJE,
  KIEROWANIE BUDOWĄ,
  NADZORY INWESTORSKIE,
  DORADZTWO TECHNICZNE
  PRZEGLĄDY TECHNICZNE


Dodatkowo:
 • możliwość przygotowania kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji
 • wykonywanie wizualizacji


Posiadamy oryginalne oprogramowanie niezbędne do projektowania.
Zapraszamy do współpracy.
Przykładowe realizacje
zobacz nasze
realizacje »
oferta | przykładowe realizacje | kontakt