NASZA OFERTA

Zapewniamy kompleksowe opracowanie projektów. Specjalizujemy się w branży sanitarnej i konstrukcyjnej.

Prowadzimy
AUTORYZOWANY SALON
SPRZEDAŻY KLIMATYZACJI

Zapraszamy do naszego
SKLEPU INTERNETOWEGO

WYKONANE PROJEKTY REALIZACJE SALON KLIMATYZACJI KONTAKT

W zakresie projektowym oferujemy:

BRANŻA SANITARNA

 • zewnętrzne:
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci gazowe
  • projekty przyłączy:
   • kanalizacji sanitarnej
   • kanalizacji deszczowej
   • przyłączy wodociągowych z doborem zestawu wodomierzowego
   • projekty drenaży opaskowych
 • wewnętrzne:
  • instalacja wodociągowa
  • instalacja kanalizacyjna
  • centralne ogrzewanie
  • instalacje z kolektorami słonecznymi
  • instalacja ciepła technologicznego
  • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła +oddymianie
  • instalacja klimatyzacji
  • instalacje gazowe
  • projekty technologii kotłowni

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

 • budownictwo mieszkaniowe:
  • jednorodzinne
  • wielorodzinne
 • budownictwo przemysłowe:
  • hale produkcyjne
  • stacje paliw
 • budownictwo użyteczności publicznej
 • konstrukcje wsporcze sieci komórkowych GSM

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 • wewnętrzna linia zasilająca w zakresie od szafki pomiarowej do głównej tablicy bezpiecznikowej
 • obwody oświetleniowe obliczenie natężenia i dobór opraw
 • obwody 230V
 • obwody 230V wydzielone do zasilania komputerów
 • obwody 230/400V
 • tablice bezpiecznikowe
 • tablice bezpiecznikowe komputerowe
 • instalacja odgromowa
 • instalacja wyrównawcza

BRANŻA TELETECHNICZNA

 • telefon
 • telewizja przemysłowa – (monitoring)
 • instalacja alarmowa
 • sieć logiczna
 • kontrola dostępu ( system otwierania drzwi na karty)
 • instalacja p. poż. tj. SAP i DSO lub obydwie razem w zależności od rzeczoznawcy p. poż.

BRANŻA DROGOWA

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, ADAPTACJE, KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZORY INWESTORSKIE, DORADZTWO TECHNICZNE, PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Dodatkowo:

 • możliwość przygotowania kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji
 • wykonywanie wizualizacji

 

 

Posiadamy oryginalne oprogramowanie niezbędne do projektowania.

Zapraszamy do współpracy.