WYKONANE PROJEKTY

Przykładowe projekty:

 • Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji rozbudowy budynku handlowo-usługowego, ul. Jagiellońska 37, dz. nr 10/1, w Olsztynie.
 • Projekt budowlany konstrukcji budynku handlowo – usługowego w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. Sosnowskiego 1.
 • Wykonanie projektu konstrukcji stalowej budynku handlowego BIEDRONKA BN600 pod konstrukcję prefabrykowaną.
 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Hallera i Syreny, w Ostrołęce, branża konstrukcyjna i sanitarna.
 • Projekt budowlany branża konstrukcyjna i sanitarna dla przebudowy i rozbudowy stacji paliw płynnych wraz z budową budynku usługowego i infrastrukturą zewnętrzną, ul. Targowa 6, w Ostrołęce.
 • Projekt budowlany hali stalowej o łącznej powierzchni 680 m2, dz. nr 179/6, Witkowo, gm. Kamień Kr. pow. Sępólno Krajeńskie.
 • Adaptacja projektu – budynek mieszkalny jednorodzinny, dz. nr 91/21, Gady, gmina Dywity.
 • Opinia techniczna dla projektu budowy drogi ekspresowej Jeżewo-Białystok.
 • Obliczenia i rysunki do projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej, Rynkowej i Wojska Polskiego w Mrągowie
 • Obliczenia i rysunki do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla przebudowy i adaptacji budynku nr 52/I/IX/11 na terenie WSPol Szczytno.
 • Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, instalacji wod.-kan., technologii kotłowni dla budynku, ul. Diamentowa, Olsztyn.
 • Obliczenia i rysunki do projektu przyłączy sanitarnych, instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania elektrycznego w budynku wielofunkcyjnym – zaplecze szatniowo – sanitarne, dz. 49 i 50/4, w Jedwabnie.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz wykonanie zestawienia materiałowego w budynku PATIOS D’OR, Francja.
 • Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszk., Dorotowo.
 • Opinia techniczna doboru kotew do urządzeń medycznych.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz wykonanie zestawienia materiałowego w budynkach VERGES i ETUDE, Francja.
 • Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, w drodze dojazdowej do działek budowlanych, ul.Wypychy w Ostrołęce.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach COLIBRI, DELANDRE, THALIE A i B, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach JALLE A i B , Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach FEYDEAU A,B,C,D, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan., c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach FEYDEAU VILLAS ABC, DEFG, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach VILLAS DE SOPHIE, LES 3 VIGNES A, BEAUREGARD CD i EF, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach SANTILANE A i B, Francja.
 • Projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wod.-kan., przebudowy istniejącego przyłącza gazu średniego ciśnienia, instalacji zimnej i cieplej wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. oraz wewnętrznej instalacji gazowej, w budynku świetlicy w Gryźlinach, dz. nr 231/1, gmina Stawiguda.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach ARTIGAN ABCD i JARDIN DE LA FONNTAINE B, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynku LES 3 VIGNES B, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach DELANDRE A+B kondygnacja R+2, R+3, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach TASTA B12 C, TASTA B12 A, BEAUREGARD GH, IJ, KL, AB oraz BEAUREGARD EF kondygnacja R+2, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynku ARTIGAN EF kondygnacja RDC i R+1, Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach ENERIA R+2, R+3; ORANGERIE R+1, R+2; ARTIGAN EF R+2; LORATEGI A R+2, B R+1, C R+1; GINKO A R+2, B R+2, C R+2 i R+3 , Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach LA BARONNI B,C,D , Francja.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynkach
  ORANGERIE R+3; LORATEGI A R+3 i R+4, B R+3 i R+4, C R+3 i R+4; GINKO A R+3, R+4,R+5, R+6, B R+3, R+4, R+5, R+6, C R+4, R+5, R+6, R+7, Francja.
 • Wykonanie obliczeń i rysunków do projektu instalacji wewnętrznych wod.-kan. i c.o., w budynku SPOŁEM w Szczytnie, przy ul. Długiej 17.
 • Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznych, w budynku jednorodzinnym, dz. nr 221/3 Polska Wieś, gm. Mrągowo.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynkach LES 3 VIGNES C R+1, R+2, R+3 oraz POTERIE 1,2,3,4,5 RDC, R+1 , Francja.
 • Projekt budowlany instalacji c.o. i wod.-kan. oraz zestawienie materiałowe w budynku VICTORIA AB R+4, R+5 , Francja.
 • Projekt budowlany konstrukcji stalowej do montażu urządzeń medycznych.
 • Projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. oraz zestawienie materiałowe w budynku NOVA GREEN AB R+1, R+2, Francja.
 • Projekt budowlany przyłączy wod.-kan. , instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni, do przebudowywanego budynku byłego węzła cieplnego na bud. socj.-biur. wraz z rozbudową o halę produkcyjną, Barczewo, dz. nr 48/42.
 • Projekt instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej z technologią kotłowni w pawilonie handlowym przy ul. Pasymskiej w Szczytnie.
 • Projekt budowlany instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. oraz technologii kotłowni, w remontowanym i rozbudowywanym budynku, Tobolice, gm. Rzekuń.
 • Wykonanie obliczeń instalacji c.o. dla budynku Hali Targowej przy ul. Żeromskiego w Szczytnie.
 • Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wod.-kan. oraz instalacji zimnej i ciepłej wody. kan.sanit., c.o., c.t. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w rozbudowywanym i modernizowanym budynku SOSW w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13.
 • Projekt budowlany przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, do budynku mieszkalno-usługowego, Al. Jana Pawła II, w Ostrołęce.
 • Projekt budowlany instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanit., centralnego ogrzewania, instalacji ciepła tech. oraz wentylacji mechanicznej, w przebudowywanym pawilonie handl.-usług. w Szczuczynie, ul. Sobieskiego 22.
 • Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wod.-kan. i instalacji wewnętrznych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzewniu, woj. mazowieckie.
 • Projekt budowlany konstrukcji budynku jednorodzinnego, dz. 419/42, Dzbenin, gm. Rzekuń.
 • Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kotłownią olejową, w m. Borawe, gm. Rzekuń.
 • Projekt budowlany przyłączy oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych w rozbudowywanej i remontowanej świetlicy wiejskiej w Daniszewie, dz.nr 169, gm. Rzekuń.
 • Dokumentacja techniczna fundamentu pod żuraw słupowy obrotowy VS, dla SCHNEIDER POLSKA TECHNIKA SAMOCHODOWA I KONTENEROWA SP. Z O.O., UL.STACYJNA 14; OSTRÓW MAZOWIECKA.
 • Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy kanalizacji sanitarnej, dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr 50053, w Ostrołęce.
 • Przegląd w branży sanitarnej budynku hali produkcyjnej na terenie zakładu Saria w Długim Borku.
 • Projekt budowlany oraz wykonawczy remontu i rozbudowy instalacji wewnętrznej hydrantowej, dla potrzeb przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż. budynku ZSZ NR 1 w Ostrołęce.
 • Projekt budowlany konstrukcji, instalacji wewnętrznych oraz przyłączy sanitarnych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Rodzynkowa 13, w Warszawie.
 • Wykonanie obliczeń hydraulicznych do projektu budowlanego sanitarnego rozbudowy budynku produkcyjnego “INDYK-MAZURY”, w Ostródzie, ul. Gizewiusza 32.
 • Projekt budowlany konstrukcji rozbudowy istniejącego pawilonu handlowo – usługowego, ul. H. Sienkiewicza 38, w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Projekt budowlany konstrukcji przebudowy budynku handlowo-usługowego, ul. Kolejowa 27, Kazimierza Wielka.
 • Projekt budowlany konstrukcji budynku handlowo-usługowego, ul. Ostródzka, Warszawa.
 • Projekt budowlany konstrukcji, przyłączy sanitarnych oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych, rozbudowy budynku piekarni “SEZAM”, ul. Ogrodowa 7, Baranowo.
 • Projekt budowlany fundamentu pod zabudowę zbiornika VT6, dla SCHNEIDER POLSKA TECHNIKA SAMOCHODOWA I KONTENEROWA SP. Z O.O., ul. Stacyjna 14, Ostrów Mazowiecka.
 • Projekt budowlany przyłączy wod.-kan. oraz instalacji wewnętrznych sanitarnych, dla pawilonu usługowo-handlowego, dz. nr 979/5, 979/6, ul. Handlowa, w Kadzidle.
 • Projekt budowlany przyłączy sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych dla budynku magazynowo – produkcyjnego, ul. Świerkowa, dz. nr 390/24, 390/25, w Łysych.
 • Projekt budowlany przyłączy zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, dla budynku usługowego – przedszkola niepublicznego, ul. Sportowa 11, dz. nr 1430, 07-420 Kadzidło.
 • Projekt wykonawczy elementów żelbetowych dla budynku handlowo-usługowego, przy ul. Ostródzkiej, dz. nr 54/3, Warszawa.
 • Projekt budowlany przyłączy wodno – kanalizacyjnych, do budynku mieszkalnego, Samborowo, dz. 367/14, gm. Ostróda.
 • Projekt remontu i naprawy konstrukcji budynku handlowo – usługowego w Dukli, ul. Słowacka 22.
 • Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia kotłowni, instalacji c.o. i wod.-kan. wraz z rozbudową o pomieszczenie gospodarcze w budynku świetlicy wiejskiej, w miejscowości Dzbądz, dz. nr 109/2.
 • Projekt budowlany przyłączy sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych, dla budynku usługowego – piekarni, Wejdo, gm. Łyse, dz. nr 263 i 264.
 • Projekt rozbudowy, przebudowy oraz wzmocnienia konstrukcji pawilonu handlowo-usługowego, Rymanów, ul. Bieleckiego, dz. nr 2672/2, obręb nr 0001.
 • Projekt remontu pokrycia dachu budynku kotłowni Elektrowni “B”, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Projekt budowlany budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Wrzosowa 6, dz. nr 2834, Maków Mazowiecki.
 • Opracowanie projektu budowlanego branży konstrukcyjnej budynku handlowo – usługowego, w Olecku, ul. Nocznickiego 20.
 • Projekt budowlany przyłączy wod.-kan. oraz instalacji wewnętrznych dla budynków świetlic wiejskich w miejscowości Nowiny, Zielonka i Lipowiec, gmina Szczytno.
 • Projekt budowlany konstrukcji, przyłączy wod.-kan. oraz instalacji wewnętrznych dla projektowanego budynku handlowo-usługowego, przy ul. Hubalczyków, w Ostrołęce.
 • Wykonanie obliczeń do instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kętrzynie przy ul. Chrobrego.
 • Projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji budynku handlowo – usługowego w Olecku, przy ul. Nocznickiego 20.
 • Projekt budowlany przyłączy sanitarnych i instalacji wewnętrznych, dla budowy świetlicy wiejskiej, Bagiennice Szlacheckie, gmina Krasnosielc, dz.553/2, 562/2.
 • Projekt budowlany konstrukcji altany przy świetlicy wiejskiej w Sutnie, gm. Mielnik, pow. Siemiatycze dz. ew. nr 1035.
 • Projekt budowlany przyłączy oraz instalacji sanitarnych dla rozbudowy pawilonu usługowego, ul. I Armi Wojska Polskiego 26A, W Ostrołęce.
 • Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, dz. nr 398/1, Wieliszew.
 • Projekt budowlany budowy przyłączy, instalacji wewnętrznych oraz technologii dla stacji paliw płynnych, w Goworówku, gm. Goworowo.
 • Projekt budowlany przyłączy i instalacji wewnętrznych dla budynku usługowego – piekarni z cukiernią, Wólka Brzezińska, gm. Goworowo.
 • Opracowanie opinii budowlanej wraz z inwentaryzacją istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicami stanowiącej dziedziniec zaplecza dojazdowego do budynku “OKRĄGLAKA”, przy skrzyżowaniu ul. Pieniężnego i 11 Listopada w Olsztynie.
 • Projekt budowlany przyłączy oraz instalacji wewnętrznych dla sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz dla punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej w Białobieli, gm. Lelis.
 • Projekt instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, dla budynku mieszkalnego, Michałów Reginów, gm. Wieliszew.
 • Projekt budowlany konstrukcji budynku handlowo-usługowego w Głogowie Małopolskim, przy ul. Piłsudskiego, dz. nr 3113, 3111/8.
 • Projekt budowlany konstrukcji budynku handlowo-usługowego w Szczucinie, przy ul. Topolowej 2.
 • Opracowanie oceny stanu technicznego budynku handlowo – usługowego w miejscowości Prudnik, ul. Sienkiewicza.
 • Opracowanie oceny stanu technicznego budynku handlowo – usługowego w miejscowości Sierpc, ul. Kościuszki.
 • Projekt budowlany budowy zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanit.-socj. i punktu przedszkolnego przy SP w Białobieli, ul. Szkolna.
 • Projekt budowlany przebudowy i budowy przyłączy wod.-kan., instalacji wewnętrznych oraz instalacji gazowej dla rozbudowy budynku usługowego – przedszkola niepublicznego w Kadzidle, ul. Sportowa.
 • Projekt budowlany przyłączy i instalacji wewnętrznych, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, BIESOWO, GMINA BISKUPIEC.
 • Projekt budowlany przyłączy sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych w ramach rozbudowy budynku NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC.
 • PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W RAMACH PROJEKTU BUDOWY UL. IRYSOWEJ w Ostrołęce.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH, PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWY PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH ORAZ PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, w ramach budowy sali gimnastycznej w Pułtusku, ul. Konopnickiej.
 • Projekt budowlany budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą – branża sanitarna, w miejscowości Zbożne, gm. Morąg.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY TYMCZASOWEGO BUDYNKU POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ, w Pułtusku.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE UL. STEYERA, W OSTROŁĘCE WRAZ Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU.
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, W OBRĘBIE UL. SŁONECZNEJ, W OSTROŁĘCE WRAZ Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU.
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 61 – UL.ŁOMŻYŃSKIEJ, W OSTROŁĘCE I TEODOROWIE WRAZ Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. DO BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO, UL. SYRENY, OSTROŁĘKA.
 • Projekt budowlany instalacji wewnętrznych oraz przyłączy wod.-kan., dla budynku administracyjno-biurowego kancelarii samodzielnej LEŚNICTWA CZERWIN oraz LEŚNICTWA GOWOROWO.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, UL. SZKOLNA, LELIS.
 • PROJEKT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKLANEGO JEDNORODZINNEGO, Rostkowo, gm. Czernice Borowe.
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI GAZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W MAŁKINI GÓRNEJ.
 • Projekt budowlany budowy przyłączy wod.-kan. i technologii fontanny, w ramach projektu PRZEBUDOWY PLACU TYSIĄCLECLECIA W CZERWINIE.
 • PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W SEROCKU.
 • PROJEKTY BUDOWLANE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.
 • PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD.-KAN., CO. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA LOKALU – PRZYCHODNI OGÓLNOLEKARSKIEJ, ZEGRZE, GMINA SEROCK.